Ustanowienie służebności przesyłu a przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie nieruchomości

Ustanowienie służebności przesyłu a przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie nieruchomości. Bardzo często, po ustanowieniu służebności przesyłu, właściciele nieruchomości domagają się od przedsiębiorstwa energetycznego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze swojej własności, na której posadowione są urządzenia będące własnością pozwanego przedsiębiorstwa za czas poprzedzający ustanowienie służebności przesyłu. Uprawnienia to jednak nie jest nieograniczone w czasie […]

Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie w spółdzielni w czasach epidemii

Walne Zgromadzenie w spółdzielni w czasach epidemii Obowiązkiem każdej spółdzielni jest przeprowadzenie walnego zgromadzenia członków spółdzielni. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni. Obowiązek jego zwołania wynika wprost z art. 39 § 1 Prawa spółdzielczego. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Zwyczajowo rok obrotowy równoważny jest […]

Czytaj więcej
Przewiń do góry